Cloud backup

Back-up is veel meer dan het dubbel opslaan van gegevens. Er komt veel bij kijken: Is er een veilig backup procedure dat alle gevaren kan tegen gaan? Wat gebeurd er exact wanneer er gegevensverlies is? Zijn de gegevens buitenshuis beschikbaar, bijvoorbeeld bij brand of diefstal? Hoe snel kun je terug bij een full down situatie? En wat is het timeframe van de data die u terug wilt halen? Dit zijn allemaal vragen die relevant zijn als het gaat om back-ups.

Wanneer je werkt op een computer, laptop of server, backups zijn extreem belangrijk om de gegevens veilig te stellen. De nieuwste virussen kunnen alle beschikbare gegevens op uw computer of server beschadigen zodat ze niet meer leesbaar zijn. Bij een Cloud backup kunnen deze volledig hersteld worden.

Neem geen risico’s met het kostbaarste bezit van uw bedrijf.

Backup plan en procedure

Aan de hand van een analyse van de bedrijfsspecifieke noden werken wij een back-up plan uit dat aan alle eisen voldoet.

Wat gebeurd er bij het geval van gegevensverlies?

Een procedure bij het geval van gegevensverlies is cruciaal om bij dergelijke momenten efficiënt met tijd om te gaan. Servers kunnen zo worden geconfigureerd om zeer snel een backup te kunnen terugzetten, waarbij het een kwestie van minuten is.

Opvolging en beheer

Dankzij het Omega-Plus pack correcte werking van uw back-ups continu door onze netwerkbeheerders gemonitord en indien nodig bijgestuurd. U hoeft zich dus geen zorgen meer te maken over de dagelijkse opvolging ervan.

Een veilige kopie in de Cloud Brand, waterschade of diefstal. Scenario’s waar de meeste bedrijfsleiders liever niet aan denken. Toch is het niet ondenkbaar dat uw bedrijf geconfronteerd wordt met een gebeurtenis dat gepaard gaat met gegevensverlies en beschadiging van de back-up media.

Omega-Plus Pack zorgt voor een versleutelde en gecomprimeerde kopie van al uw gegevens in een veilige datacenter.

Versleuteld – De versleuteling zorgt er voor dat uw gegevens onleesbaar worden zodra ze uw bedrijf verlaten. Dankzij uw persoonlijke sleutel (paswoord) heeft enkel u toegang tot de gegevens.

Gecomprimeerd – Om uw datalijnen zo min mogelijk te belasten wordt uw data ook gecomprimeerd vooraleer het in versleutelde vorm in de Cloud wordt opgeslagen. Daarenboven worden er “delta back-ups” genomen. Hierbij worden enkel de gewijzigde gegevens bijgewerkt. De hoeveelheid data die dagelijks over de datalijnen wordt verstuurd blijft zodoende beperkt.

Wenst u een op maat gemaakte backup oplossing?

Contacteer ons voor het beste backup-plan te vinden.